• اصل کارت ملی هوشمند فرد متقاضی( افرادی که تاکنون موفق به دریافت کارت هوشمند خود نشده اند، اصل شناسنامه به همراه رسید ممهور شده درخواست تعویض کارت ملی)
  • تلفن همراه ( سیم کارت ) ثبت شده و فعال بنام شخص متقاضی
  • کارت عابر بانک عضو شبکه شتاب بنام شخص متقاضی و بدون محدودیت سقف برداشت تا معادل ریالی ارز خریداری شده.
  • عدم حضور در موعد مقرر و ساعت مشخص به منزله انصراف بوده و هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند و مسوولیتی بر عهده این شرکت نخواهد بود.
  • بر اساس ضوابط و مقررات جاری هر فرد در طول یکسال مجاز به خرید ارز، حداکثر تا سقف معادل 2000 (دو هزار) یورو می باشد.
  • چنانچه به هر دلیلی خارج از کنترل این صرافی( قطع برق، قطع اینترنت، لغو مجوز فروش ارز توسط مراجع ذیصلاح و ….) درخواست متقاضیان قابلیت اجرا نداشته باشد مسوولیتی بر عهده این شرکت نخواهد بود.
  • به منظور رعایت حقوق سایر متقاضیان چنانچه هر فرد بیش از دو بار در ماه برای تعیین نوبت اقدام نماید و به هر دلیلی( از جمله عدم مراجعه، نقص مدارک و یا عدم درج اطلاعات صحیح و دقیق) از خرید و یا فروش منصرف شود، بصورت سیستمی به مدت یکماه از اخذ نوبت محروم خواهد شد.
  • در صورت نقص مدارک و یا عدم درج اطلاعات لازم بطور صحیح و دقیق ، نوبت اخذ شده هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد ننموده و مقتضی است نسبت به اخذ مجدد نوبت اقدام شود.
  • نوبت اخذ شده قابل واگذاری و جابجایی به اشخاص دیگر نمی باشد.