در حال حاضر بر اساس شیوه نامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر فرد حقیقی می تواند در سال تا سقف مقرر به یورو یا معادل دلاری آن بصورت اسکناس و پس از ارائه مدارک ذیل با عنوان ارز مسافرتی خریداری نمایند.
1- اصل کارت ملی ( در صورت داشتن کارت ملی قدیمی ارائه کارت ملی به همراه شناسنامه و رسید ممهور ثبت احوال مبنی بر انجام مراحل تعویض کارت ملی قدیمی)
2- کارت بانکی عضو شبکه شتاب به نام فرد خریدار برای خرید و شماره شبا به نام فرد فروشنده برای فروش
3- شماره تلفن همراه ( سیم کارت) به نام فرد متقاضی
4- تکمیل فرم های مربوطه و امضای آن ها در حضور متصدی صرافی
5- بلیط- گذرنامه- ویزای معتبر(در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند)+ عوارض خروج از کشور
بدیهی است پس از بررسی های لازم از جمله احراز اصالت و اعتبار مدارک ارائه شده، فروش ارز انجام خواهد شد و در صورت نقص مدارک یا عدم اعتبار هر یک از آن ها صرافی از فروش ارز معذور می باشد.