سفارت

قوانین جدید کنترل مرزهای شنگن

قوانین جدید ویزای شنگن شورای اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) با کلیات طرحی موافقت کرد که هدف آن تقویت منطقه شنگن در مواجهه با چالش‌های جدید از طریق اصلاح قوانین است. طبق گزارش سایت شورای اتحادیه اروپا این اصلاحات اقدامات جدیدی را برای مبارزه با ابزارسازی موج مهاجران فراهم می‌کند. هدف دوم …

قوانین جدید کنترل مرزهای شنگن Read More »