تجارت و بازرگانی ( صادرات و واردات)

اخذ مجـــوز کالاهای مشمول استاندارد اجــباری اداره استاندارد، کمیسیون ماده 1، انــــواع گواهــــی های بازرســـی مبدا و مقصد، سازمـــــان غذا و دارو وزارت ارشـــاد، مخابرات، انرژی اتمی، دامــــپزشکی و جــــهاد کشاورزی و …؛ انجام کلیه امــــور ثبت سفارش کالا

انجام امور مربـوط به صادرات کالا

به تمام نقاط دنیا، انجـام صفر تا صد امور گمرکــی صـادرات کالا، انجام صفر تا صد امور گمرکـی
واردات کالا، انجـام کامل تمام امور ترانزیت داخلی (گمرک به گمرک) و خـارجی در کمترین زمان ممکن
و کمترین هزینه…

Leave a Comment

Your email address will not be published.