تامین کالا (خرید کالا از سراسر جهان و پرداخت ارزی)

اخذ نمایندگی فروش محصولات و یا خدمات خارجی بالاخص برندهای نام آشنا با تاکید بر اخذ تمامی مجوز های مرتبط با واردات

Leave a Comment

Your email address will not be published.