ارسال و ترخیص کالا (کارگو و تشریفات گمرک)

حمل و نقل کالا به کلیه نقاط کشور
در کمترین زمان با همکاری شرکت های حمل و نقل معتبر؛ تخلیه و بارگیری کالا، عملیات استریپ و استافینگ و…
ترخیص انواع کالا از کلیه گمرکات: مشاوره های گمرکی در زمینه ترخیص کالا، تهیه و تنظیم اسناد تجاری کالا؛ تنظیم دوراظهاری در سامانه EPL گمرک، تعیین تعرفه و ارزش کالا بصورت کارشناسی؛ تعیین قیمت ترخیص طبق تعرفه گمرکی؛ حل اختلافات میان گمرک و صاحبان کالا

انجــــام کلیه تشریفات گمـــــــرکی اعم از تـــرخیص کالا به صورت واردات قطعـــی
و واردات مـوقت کلیه تشــریفات گـمرکــــــی اعم از ترخیص کالا به صورت واردات

Leave a Comment

Your email address will not be published.